Linja Qytetet
Nga
Nisja me
Kthimi me
Persona

Udhëtimet e rradhës

28-01-23 Ski ne Brezovicë
28-01-23 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
29-01-23 Ski ne Brezovicë
05-02-23 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë
20-02-23 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
01-03-23 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
30-06-23 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë

Tek kompania Shpejtimit ju mund te gjeni oferten me te mira për ekzkursione për grupe të vogëla  nga 8 - 15 e deri tek grupet me mbi 50 persona,

- Ju lutemi dërgoni  kërkesën me destinacionin e dëshiruar ne info@shpejtimi.net.


Ju lutem pritni ...