Linja Qytetet
Nga
Nisja me
Kthimi me
Persona

Udhëtimet e rradhës

04-12-22 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë
07-12-22 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
09-12-22 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë
10-12-22 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
23-12-22 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë
24-12-22 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
28-12-22 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
05-01-23 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
06-01-23 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë
17-01-23 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë
05-02-23 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë

Tek kompania Shpejtimit ju mund te gjeni oferten me te mira për ekzkursione për grupe të vogëla  nga 8 - 15 e deri tek grupet me mbi 50 persona,

- Ju lutemi dërgoni  kërkesën me destinacionin e dëshiruar ne info@shpejtimi.net.


Ju lutem pritni ...