Linja Qytetet
Nga
Nisja me
Kthimi me
Persona

Udhëtimet e rradhës

25-11-17 Kosovë - Gjermani via Serbi - Kroaci - Sloveni
01-12-17 Gjermani - Kosovë via Sloveni - Kroaci - Serbi
02-12-17 Kosovë - Gjermani via Serbi - Kroaci - Sloveni
06-12-17 Kosovë - Gjermani via Serbi - Kroaci - Sloveni
08-12-17 Gjermani - Kosovë via Sloveni - Kroaci - Serbi
09-12-17 Gjermani - Kosovë via Sloveni - Kroaci - Serbi
09-12-17 Kosovë - Gjermani via Serbi - Kroaci - Sloveni
12-12-17 Gjermani - Kosovë via Sloveni - Kroaci - Serbi
13-12-17 Kosovë - Gjermani via Serbi - Kroaci - Sloveni
15-12-17 Gjermani - Kosovë via Sloveni - Kroaci - Serbi

Tek kompania Shpejtimit ju mund te gjeni oferten me te mira për ekzkursione për grupe të vogëla  nga 8 - 15 e deri tek grupet me mbi 50 persona,

- Ju lutemi dërgoni  kërkesën me destinacionin e dëshiruar ne info@shpejtimi.net.


Ju lutem pritni ...