Linja Qytetet
Nga
Nisja me
Kthimi me
Persona

Udhëtimet e rradhës

25-09-22 SHKUP & LIQENI MATKËS
28-09-22 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë
28-09-22 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
30-09-22 ULQINË - 2 netë e 3 ditë
30-09-22 SARANDË 2 net - 3 dite
30-09-22 POGRADEC 2 Netë - 3 Ditë
01-10-22 BUDVA 1 natë - 2 dite
01-10-22 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
05-10-22 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
12-10-22 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
13-10-22 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë
14-10-22 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë
14-10-22 Kosovë - SLLOVENI - AUSTRI
15-10-22 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë
04-11-22 AUSTRI - SLOVENI - Kosovë

Tek kompania Shpejtimit ju mund te gjeni oferten me te mira për ekzkursione për grupe të vogëla  nga 8 - 15 e deri tek grupet me mbi 50 persona,

- Ju lutemi dërgoni  kërkesën me destinacionin e dëshiruar ne info@shpejtimi.net.


Ju lutem pritni ...